Chạy bộ khí công

Tháng Sáu 18, 2011 by · Phản hồi đã bị khóa 

Phong trào tập chiwalking và chirunning, tạm gọi là đi bộ khí công và chạy bộ khí công, do Danny Dreyer khởi xướng gần đây đã lan rộng ra nhiều nơi ở Mỹ và cả VN
Read more