Tại sao cứ mãi loay hoay?

Tháng Năm 3, 2013 by · Leave a Comment 

Lập trình – Tư Duy – Thái độ – Hành Động – Kết quả – Thành công Read more

Những phương tiện cần thiết để Hỗ Trợ

Tháng Bảy 29, 2012 by · Leave a Comment 

Tính “Chuyên nghiệp” trong Network Marketing thể hiện ở chỗ NÓI ÍT và tận dụng những phương tiện hỗ trợ. Read more