Khoa học lý giải tâm linh như thế nào?

Tháng Sáu 18, 2011 by · Leave a Comment 

KH&ĐS đã có cuộc trò chuyện với GS.VS Đào Vọng Đức, nguyên viện trưởng Viện Vật lý, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người về Khoa học và Tâm linh.
Read more