Đĩa sinh học

Tháng Sáu 21, 2011 by · 1 Comment 

Liên hệ để biết giá
Được cấu tạo từ 13 khoáng chất thiên nhiên ở mức độ chuỗi cấu trúc phân tử bằng kỹ thuật nano nóng chảy đặc biệt ở nhiệt độ 3000ºC, do Dr. Ian Lyons phát minh, nhà máy SCHOTT AG (Đức) sản xuất.
Read more