Phát minh mới cho Nhân loại…

Tháng Mười Hai 31, 2012 by · Leave a Comment 

Sau hơn một năm kiểm chứng, kênh Discovery quyết định sản xuất một phim tư liệu về kỹ thuật ageLOC và sẽ trình chiếu rộng khắp vào dịp cuối năm 2012. Read more