Thăm Đảo cò Thanh Miện Hải Dương

Tháng Hai 28, 2012 by · Leave a Comment 

Đất lành chim đậu. Khoảng 17 giờ, chim, cò bắt đầu về nơi cư ngụ Read more