Русское поле

Tháng Mười Một 9, 2011 by · Leave a Comment 

Những bài hát Nga không bao giờ quên Read more

Улыбка ( Nụ cười)

Tháng Mười Một 1, 2011 by · Leave a Comment 

Cùng cười, vui vẻ khi nghe bài hát Nụ cười Read more

Эдуард Хиль: Будет жить любовь на свете

Tháng Mười Một 1, 2011 by · Leave a Comment 

Sẽ sống mãi tình yêu trên thế gian này Read more