Thăm Đảo cò Thanh Miện Hải Dương

28 Tháng Hai, 2012 by · Viết cảm nhận 

DSC01896

Đất lành chim đậu. Khoảng 17 giờ, chim, cò bắt đầu về nơi cư ngụ Đọc tiếp