NƯỚC – MÔI SINH CUỘC SỐNG

20 Tháng Sáu, 2012 by · Viết cảm nhận 

CoinguonSusong

Cơ thể con người chứa từ 60%-70% nước. Ba phần tư lượng nước được chứa trong các tế bào. Khi cảm thấy khát nước tức là cơ thể đã bị mất nước. Khi nước được nạp vào cơ thể, nó được hấp thụ qua ruột và chuyền vào dòng máu. Đọc tiếp

SỰ HUYỀN DIỆU CỦA NƯỚC

19 Tháng Sáu, 2012 by · Có 1 cảm nhận 

thacnuocdep

Chúng ta biết rằng cuộc sống con người có liên quan trực tiếp tới chất lượng của nước, cả bên trong thân thể lẫn bên ngoài môi trường sống chung quanh. Đọc tiếp