Tại sao cứ mãi loay hoay?

Tháng Năm 3, 2013 by  

Lập trình – Tư Duy – Thái độ – Hành Động – Kết quả – Thành công

Không biết phải bắt đầu từ đâu?

Enter Google AdSense Code Here

Cảm nhận

Viết cảm nhận của bạn...
và nếu bạn muốn có thêm hình ảnh, xin hãy ghé thăm gravatar!

Turn on pictures to see the captcha *