Chia sẻ và Huấn Luyện của T.E. Phượng Lê

Tháng Tư 30, 2013 by  

Đào tạo, chia sẻ về tầm quan trọng của SẮC ĐẸP và cách chăm sóc DA

Chia sẻ và Huấn Luyện của TE Phuong Le

T.E. PHUONG LE: Cách chăm sóc DA – Phần 1

T.E. PHUONG LE: Cách Vệ sinh và giữ ẩm cho Da – Phần 2

T.E. PHUONG LE: Chăm sóc Cơ thể – Phần 3

Enter Google AdSense Code Here

Cảm nhận

Viết cảm nhận của bạn...
và nếu bạn muốn có thêm hình ảnh, xin hãy ghé thăm gravatar!

Turn on pictures to see the captcha *