Thăm Đảo cò Thanh Miện Hải Dương

Tháng Hai 28, 2012 by  

Đất lành chim đậu. Khoảng 17 giờ, chim, cò bắt đầu về nơi cư ngụ

Enter Google AdSense Code Here

Cảm nhận

Viết cảm nhận của bạn...
và nếu bạn muốn có thêm hình ảnh, xin hãy ghé thăm gravatar!

Turn on pictures to see the captcha *