Cô bé làm cho cả thế giới phải im lặng và nghe cô nói

Tháng Mười Một 14, 2011 by  

Severn 13 tuổi, đến Brazil cùng với các bạn của mình, bằng chính tiền mà Severn và các bạn dành dụm được.

Severn chỉ cho những con người được gọi là thông minh, những đất nước đc gọi là văn minh, phát triển về những gì họ đã và đang gây ra cho thế hệ tương lai, những lời hứa hẹn và chưa từng 1 lần hành động của họ. Ta hãy xem và suy ngẫm

Enter Google AdSense Code Here

Cảm nhận

Viết cảm nhận của bạn...
và nếu bạn muốn có thêm hình ảnh, xin hãy ghé thăm gravatar!

Turn on pictures to see the captcha *