Эдуард Хиль: Будет жить любовь на свете

Tháng Mười Một 1, 2011 by  

Sẽ sống mãi tình yêu trên thế gian này

Bạn hãy thưởng thức giai điệu tuyệt vời của bài hát qua thể hiện giọng hát trầm ấm của Эдуард Хиль

Enter Google AdSense Code Here

Cảm nhận

Viết cảm nhận của bạn...
và nếu bạn muốn có thêm hình ảnh, xin hãy ghé thăm gravatar!

Turn on pictures to see the captcha *